Grenzen van Leeuwarderadeel

17 oktober 2016 Historisch Centrum Leeuwarden

Lezing verzorgd door de bekende sociaalgeograaf en historicus dr. Meindert Schroor. Hij vertelt over de oude en minder oude grenzen van de gemeente Leeuwarderadeel, die in 2018 bij buurgemeente Leeuwarden wordt gevoegd. De lezing sluit aan bij het landelijke thema ‘grenzen’ van de Maand van de Geschiedenis.