Gratis entree tijdens het museumweekend

14 april 2018 t/m 15 april 2018 Stichting Oudheidkamer "Lemster Fiifgea"

Vaste Expositie o.a. van:
Turfmakerij: vanaf ongeveer 1750 werd er turf gewonnen in de gemeente
Visserij: In de 19e eeuw was Lemmer een belangrijke vissersplaats van betekenis.
Scheepvaart: al vele eeuwen werden in lemmer schepen gebouwd, in het museum vindt u talrijke modellen.
Huishouden o.a.: stijlkamer van ±1910 met bedstee
Lemster kerfsnede-aardewerk: uit de aardewerkfabriek ‘De Goede Verwachting’ die in 1928 haar deuren sloot