Gevangen in Friesland

16 december 2015 t/m 31 december 2022 Museum Blokhuispoort
Expositie Gevangen in Friesland

Gevangen in Friesland
In de Middeleeuwen speelden kerk en geld een belangrijke rol in het geven van straffen. De mensen in de Middeleeuwen werden gedreven door angst. De kerk speelde daar op in. Als je je maar hield aan hun regels was het goed. Leefde je daar buiten was je een Ketter en werd je veroordeeld en werden de zwaarste mishandelingen opgelegd zonder rechtsgang.

Er was een connectie tussen kerk en geld. Je kon sancties afkopen. Geld was belangrijk voor de stad en dus ook voor de kerk. Had je het niet dan was er niets aan te doen. Tijdens de inquisitie waar mensen om onduidelijke redenen vervolgd werden was je helemaal afhankelijk van de kerk.

Kerken, blokhuizen, stinsen, burchten, gevangenissen werden ingezet om misdadigers op te sluiten.  De geschiedenis van het Nederlandse gevangeniswezen valt in een aantal perioden uiteen.  – Zie meer op: blokhuispoort.nl