Gedichtenavond ‘It lânskip yn wurden’

13 februari 2020 Tresoar

Op deze avond lezen tien Friezen voor uit de mooiste gedichten en boekfragmenten over het Friese landschap, met muzikale improvisaties van Tseard Nauta. De activiteit is onderdeel van de programmering rondom de tentoonstelling ‘Oneindige beweging’, over kunstenaar JanMurk de Vries.

De Vries heeft zelf schilderijen gemaakt bij gedichten van de dichter Sybe Krol. Voor deze avond zijn tien Friezen gevraagd om hun mooiste landschapsgedicht uit te zoeken en hieruit voor te dragen. De bijdragen zijn van: Wopkje Bergmans, Teake Oppewal, Froukje de Jong-Krap, Willem Winters, Pytsje de Graaf, Douwe Kootstra, Femmie van Veen, Willem Verf, Alex de Jager en Pieter Stellingwerf. Muzikant Tseard Nauta maakt een vrije improvisatie van elke bijdrage.

De avond is gratis toegankelijk. Aanmelden wordt op prijs gesteld. Dat kan via: https://www.eventbrite.nl/e/tickets-gedichtejun-it-lanskip-yn-wurden-90949591677

Tijd: inloop met koffie en thee om 19.30; start: 20.00 uur
Locatie: Obe. Heer Ivostraatje 1, 8911 DP Leeuwarden.