Friese Genealogische Contactdag 2021

06 november 2021 Tresoar

Friese Genealogische Contactdag 2021

De Genealogische Contactdag op zaterdag 6 november bij Tresoar en Historisch Centrum Leeuwarden (HCL) is het grootste Friese evenement op het gebied van familiegeschiedenis. Op het programma staan diverse lezingen, rondleidingen door depots en stadswandelingen. Het Historisch Reisbureau is geopend voor bezoekers met vragen over hun (familie)geschiedenis en er is een genealogische informatiemarkt. Ook het Historisch Centrum Leeuwarden is deze dag geopend. Tussen 13.00 en 16.00 uur kan de Oldehove gratis worden beklommen. Deze editie van de Friese Genealogische Contactdag staat in het teken van water: de binnenvaart, de schippers, hun schepen, hun familiegeschiedenis, hun werk en de sociale omstandigheden.

De contactdag wordt georganiseerd door de NGV Afdeling Friesland, Genealogisch Wurkferbân van de Fryske Akademy, de Stichting FAF, het Historisch Centrum Leeuwarden en Tresoar.

Dit evenement is alleen toegankelijk op vertoon van een coronatoegangsbewijs. De toegang is gratis.

Bekijk de websites van HCL en Tresoar voor het meest actuele programma.

https://historischcentrumleeuwarden.nl/actueel/activiteiten/zaterdag-6-november-genealogische-contactdag-2021

https://www.tresoar.nl/bezoeken/agenda/6130a06d7c0436303f908a6e