Fietstocht Stins en State

12 augustus 2017 Museum Dekema State

Fietstocht ‘Stins en staten’
vanaf Schierstins en Dekema
Feanwâlden/Jelsum – Met een route langs moerassige rietvelden, open terplandschappen en beschutte Friese Wouden organiseert De Schierstins in Feanwâlden zaterdag 12 augustus de jaarlijkse fietstocht. Het thema dit jaar is ‘Stins en staten’ en Dekema State in Jelsum doet ook mee.

De ruim 40 kilometer lange route begint bij de stins aan de Haadstrjitte in Feanwâlden en bij Dekema State aan Op ‘e Terp in Jelsum. Het vertrek op beide plekken is vanaf 10.00 tot 13.00 uur (routekaart met beschrijving is beschikbaar). De sluitingstijd is 17.00 uur. Voor kinderen t/m 16 jaar is de fietstocht gratis. De deelnemers mogen ook de exposities in De Schierstins zonder entreegeld bezichtigen, evenals Dekema State. De fietsers dienen rekening te houden met de vaartijden van de pont in Wyns: van 10.30-18.30 uur, en met de openingstijd van Dekema State, die voor deze gelegenheid van af 11.30 uur open is in plaats vanaf 13 uur.

In Friesland hebben in de loop van de middeleeuwen honderden stinsen gestaan, eenvoudige kastelen die uit niet meer dan een verdedigingstoren bestonden. De enige overgebleven torenstins staat in Feanwâlden: De Schierstins.

De opvolgers van de stinsen zijn de staten: de landhuizen met een soms een kasteelachtig uiterlijk van de adel en andere voorname lieden. Ook van de tientallen staten in de provincie zijn er weinig overgebleven. Dekema State is een mooi voorbeeld. De kelder van dit huis stamt nog uit de tijd toen het een stins was. In de Trynwâlden hebben diverse staten gestaan: het beschutte landschap en de relatief korte afstand tot Leeuwarden was voor veel mensen van stand reden er een mooi landhuis te laten bouwen en een park aan te leggen. Er staan nu nog drie staten te pronken, waarvan er één op de fietsroute ligt.