Drietal lezingen over Ferdinand Domela Nieuwenhuis

05 maart 2019 t/m 19 maart 2019 Tresoar

18 November 1919 was de sterfdag van Ferdinand Domela Nieuwenhuis. Hij was de grondlegger van het socialisme in Nederland. In kringen van landarbeiders in het noorden van Friesland en onder de veenarbeiders in Schoterland en Opsterland werd hij op handen gedragen. Men noemde hem wel Us Ferlosser.

Honderd jaar later wil Tresoar in een drietal lezingen aandacht besteden aan deze Lutherse predikant uit Amsterdam die de kerk verliet, lid was van de Tweede Kamer en uiteindelijk eindigde als anarchist.

Sprekers zijn:

5 maart Jan Willem Stutje, biograaf van Domela.
12 maart Sabine Hiebsch, hoogleraar kerkgeschiedenis over Domela als Luthers predikant. Let op deze lezing begint 19.30.
19 maart Yme Kuiper, hoogleraar historische buitenplaatsen en Bert Looper, directeur van Tresoar, vertellen over de herinneringen in de eigen familie aan het optreden van Domela in de veenstreken.

Voor één lezing is de toegang 7,50 euro. Voor alle drie lezingen is de toegang 17,50 euro. Belangstellenden kunnen zich aanmelden via info@tresoar.nl of via 0587890740 of 0587890792.