Drieluik lezingen over de biografie

18 april 2023 t/m 27 juni 2023 Tresoar

Een biografie is een verhalende levensbeschrijving van een persoon die inzicht geeft in het karakter van die persoon. Als lezer duik je helemaal in dat leven: alles komt te weten, van hoogtepunten tot dieptepunten. Maar hoe is het om een biografie te schrijven? Tal van aspecten komen daarbij aan de orde: bouw je de tekst chronologisch of thematisch op? Benoem je alle gebeurtenissen of laat je iets weg? En wat is het criterium?

In drie avonden bij Tresoar, elk met een eigen invulling maar met de biografie als gemeenschappelijk thema, staan verschillende facetten centraal. Zo staan we stil bij het genre biografie en wat je tegenkomt bij het schrijven van een levensverhaal, twee biografen vertellen over hun ervaringen en onderzoek en tot slot komt de wetenschappelijke biografie aan de orde. Iedereen is welkom, toegang is gratis!

Op de eerste avond van het drieluik, dinsdag 18 april, zijn David Veltman en Marga Claus te gast.

Op de tweede avond van het drieluik, 23 mei, zijn Alpita de Jong en Doeke Sijens te gast.

Op de derde avond van het drieluik, 27 juni, staat de biografie centraal die Liuwe Westra schreef over de Friese hoogleraar Tony Feitsma. Na een inleiding waarin Westra vertelt over zijn aanpak komen Arjen Dijkstra (Tresoar-directeur) en Hanneke Hoekstra (universitair docent moderne geschiedenis aan de Rijksuniversiteit Groningen) aan het woord over het belang van de biografie als toegang tot de geschiedenis van de wetenschap (frisistiek) en de (Friese) Beweging.

Meer informatie over deze lezingen en over het aanmelden hiervoor, is te vinden op de website van Tresoar.