Domela Nieuwenhuis: grenzen als inspiratiebron

04 oktober 2016 t/m 09 oktober 2016 Heerenveen Museum

“Alleen wie de vrijheid van anderen lief heeft, is zelf de vrijheid waard.” In het Ferdinand Domela Nieuwenhuis Museum te Heerenveen klinkt de echo van zijn levenslange strijd voor een rechtvaardige wereld. Domela Nieuwenhuis werd gevangen genomen wegens majesteitsschennis en ontving vele dreigbrieven. Waar liggen volgens u de grenzen van de vrijheid van meningsuiting?