Dag van het Kasteel – Dekema State

08 juni 2019 Museum Dekema State

Er liggen diverse aanknopingspunten in de geschiedenis van Dekema State naar het buitenland, om zomaar een paar losse flarden te noemen:
• Zo hangt hier een schilderij hangen van een Poolse edelman (Pjotr Goraiski de Gorai) die zijn zoons in Franeker liet
studeren, en die zo via omwegen bij Dekema State kwam te hangen.
• Pieter van Dekema, een van de eerste bewoners, waar we veel van weten was ridder van het gulden Vlies onder Karel de
Grote (Frankrijk)
• Schilder Willem Bartel van der Kooi, van wie enkele schilderijen in het museum hangen, heeft tijdens zijn studie een
reis gemaakt naar Duitsland.
• Gerardus van Wageningen (“ome Koos”) heeft als Majoor-Commandant van het 1e bataljon der 2de Afdeeling Friesche
Mobiele Schutterij meegedaan aan de 10 daagse veldtocht tegen België in 1830, toen België nog net niet onafhankelijk
was.
• Voormalige bewoners van Wageningen hebben deels in Engeland gewoond, en de laatste bewoner/eigenaar Gerard was met een
Deense vrouw getrouwd,……..
heel wat lijntjes dus naar het buitenland, dus over de grens.

N.B. Omdat onze vrijwilligers ook graag 2e Pinksterdag vrij zijn doet Dekema State mee aan deze landelijke dag op de zaterdagmiddag voor Pinksteren.