Dag van de Friese Amateurarcheologie in Schierstins – za. 19 mei

19 mei 2018 De Schierstins

Zo nu en dan zijn in onze provincie mensen aan de slag met een metaaldetector, op zoek naar gouden munten en oude wapens. Zij kunnen op zaterdag 19 mei terecht in de Schierstins Feanwâlden voor een ontmoetings- en determinatiedag voor amateurarcheologen in Friesland.

De Dag van de Friese Amateurarcheologie is van 11.00-17.00. Het thema is de volle en late middeleeuwen. Deze dag valt binnen het Pinksterweekend, waarin ook de landelijke Dag van het Kasteel is.
Tijdens de dag kunnen amateurarcheologen elkaar ontmoeten en vondsten laten zien. De jonge, maar zeer ervaren amateur-archeoloog Robbert Velt en voormalig provinciaal archeoloog drs. Evert Kramer zijn aanwezig om vondsten te beoordelen naar zeldzaamheid, materiaal en ouderdom. Verder is ook archeoloog Johan van Gent van de partij. Hij is coördinator van archeologische steunpunten in Friesland (archeologie.frl)

Er is ook een registrator van PAN (Portable Antiques Netherlands) aanwezig, die vondsten van voornamelijk amateurarcheologen registreert. Bovendien toont de educatiegroep van de Schierstins haar project voor basisschoolkinderen, met middeleeuwse voorwerpen.
Aanleiding voor de Dag van de Friese Amateurarcheologie is de overhandiging van een bijzonder voorwerp door amateurarcheoloog Robbert Velt. Hij overhandigde afgelopen herfst een bronzen gordelbeslag in de vorm van een stins – een Fries torenkasteel – aan de voorzitter van de Schierstins. Robbert Velt is bekend geworden als hoofdpersoon in een televisieserie van Omrop Fryslân over archeologie: ‘Geheimen ûnder de Grûn’. In de Schierstins toont hij ook een aantal van zijn vondsten.

Bovendien heeft De Schierstins tal van archeologische vondsten in haar vaste expositie ‘Het laatste Friese Torenkasteel/De lêste Toerstins’. Daaronder schedels met verwondingen door wapens, resten van wapens en munitie, enzovoorts. De Schierstins is daarom ook een van de Friese archeologische steunpunten.
Op de Dag van de Friese Amateurarcheologie is de entree verlaagd. Bezoekers kunnen ook de tentoonstellingen ‘Het Laatste Friese Torenkasteel’, de Theun de Vrieskeamer en ‘Grûn’ van Doet Boersma bewonderen. Info en reserveringen voor deze lezing: info@schierstins.nl, tel.: 0511-472937.

Robbert Velt overhandigt bijzondere gordelversiering – in vorm van een stins – aan de Schierstins