communistisch verzet

31 oktober 2019 Fries Museum

In het kader van de ‘Maand van de Geschiedenis’ organiseren Tresoar en het Fries Verzetsmuseum een lezing over het communistisch verzet in Friesland tijdens de Tweede Wereldoorlog.

Tijdens deze bijeenkomst gaat historicus Ruud Weijdeveld in op de achtergronden en grote lijnen van het communistisch verzet in Nederland tijdens de bezetting. Hij licht de overgang van de communistische partij naar de illegaliteit in de drie noordelijke provincies toe en spreekt over de uitgave van ‘Het Noorderlicht’. ‘Het Noorderlicht’ was de eerste illegale communistische krant in Noord-Nederland. Tenslotte besteedt hij aandacht aan de arrestatiegolven die in Groningen, Friesland en Drenthe in het voorjaar van 1941 in communistische kring plaatsvonden, in de nasleep van de Februaristaking in Amsterdam tegen de Jodenvervolging. Weijdeveld schreef ‘Het Communistische Verzet In Groningen 1940-1945’ in twee delen (2014).

Harm de Vos werd geboren in 1934 als kind van ouders die actief waren in het communistische verzet. Zelf droeg hij ook zonder het te weten bij aan het verzetswerk door samen met zijn broer illegale kranten en pamfletten te verspreiden. Hij vertelt hoe hij de oorlog in Drachten beleefd heeft. Hoe is het om als kind mee te maken dat je vader wordt gearresteerd? Hoe werd er thuis omgegaan met de voortdurende spanning die het verzetswerk met zich meebracht? Harm vertelt hoe het was om kind in het verzet te zijn geweest. De Vos is auteur van ‘Pake Harm: arbeider, strider, lytse boer en politikus’ (2002).

Chris Beuker schenkt in zijn bijdrage aandacht aan twee specifieke aspecten van het Friese communistische verzet. In de eerste plaats gaat hij in op de rol en betekenis van de Duitse communist Fritz Taraschewski in het Friese verzet. De unieke positie van Taraschewski maakt duidelijk dat het communistische verzet gericht was op de Duitse bezetter en niet op de Duitsers in het algemeen. Ook schetst hij wat de Leeuwarder communisten een aantal maanden voor de bevrijding overkomt: de niets en niemand ontziende terreur en gruwelijkheden begaan door de gecombineerde Duits-Vlaamse commando-eenheid Sipo-SD. Afkomstig uit het Belgische Gent en onder leiding van de SS’er W.A. Albrecht. Beuker schreef ‘Communistisch verzet in Friesland 1925-1945’ (2017).

Datum: donderdag 31 oktober
Tijd: 19.30u
Prijs: 5 euro (inc. koffie en thee) Vrienden van Tresoar betalen € 2,50.
Locatie: Tresoar, Boterhoek 1, Leeuwarden
Klik hier voor meer informatie en de aanmeldlink