Bus excursie langs werken architect Piet de Vries in de provincie Fryslân

10 september 2017 Tresoar

In het kader van de Open Monumentendag wordt er op zondag 10 september een bus excursie georganiseerd langs diverse werken van Piet de Vries in de provincie Fryslân. Architect Peter Walon zal onderweg een toelichting geven.

Aanmelding kan tot uiterlijk 8 september a.s. via info@tresoar.nl.

De kosten voor deelname bedragen € 20 p.p. (inclusief busvervoer, lunch, consumpties onderweg, toegang en gids). Na betaling van het bedrag op rekeningnummer NL15RABO0127594264 van Tresoar, krijgt u een bevestiging van deelname. Indien nog plek, aanmelding ook op zaterdag 9 september bij Tresoar, tegen contante betaling. zaterdag 9 september bij Tresoar, tegen contante betaling. Maximum aantal deelnemers is 50!

Meer informatie: https://www.tresoar.nl/agenda/pages/bustour-piet-de-vries.aspx#/?returnTo=/Pages/NieuwsEnAgenda.aspx