Bijzondere theatrale wandeling door Hindeloopen

25 mei 2018 t/m 03 juni 2018

De stad Hindeloopen vormt het decor voor de voorstelling ‘Het Fluitschip’. Deze theatrale wandeling is een Under de Toer productie en gaat na de voorstelling op 24 mei 2018, welke exclusief is voor alle Hindeloopers, op 25 mei 2018 in première. Tot en met 3 juni is deze voorstelling te zien.


Geschiedenis grote inspiratiebron
Op de Grote Kerk in Hindeloopen staat bovenop de toren geen haantje, maar een fluitschip. Dat is bijzonder en heeft te maken met de geschiedenis van de Hindelooper bevolking. Tussen 1650 en 1790 woonden veel schippers in deze stad en er lagen ruim 80 fluitschepen op de ree van Hindeloopen. Ze voeren op Scandinavië, de Oostzeelanden en Rusland en vervoerden jenever en wollen stoffen. Op de terugreis werd hout meegenomen naar Amsterdam en Zaandam. Ook namen ze als ballast de keitjes mee, die vandaag de dag nog in de straatjes van de stad terug te vinden zijn. Er waren rond 1700 nauwe banden met rijke kooplui en reders in Amsterdam en deze rijkdom spiegelde zich in de huizen, straten en cultuur van de stad. Aan de kapitale 17e en 18e eeuwse kapiteinshuizen is nu nog te zien welke welvaart Hindeloopen kende in die tijd en welke voorname positie Hindeloopen innam. Het is dan ook niet verwonderlijk dat het fluitschip het centrale thema geworden is van de theatervoorstelling met als titel ‘Is de liefde sterker dan het water’.

 

Het verhaal: Is de liefde sterker dan het water?

De fluit, een schip voor de handelsvaart, vaart richting Sint Petersburg. Aan boord de tweede stuurman Wiebe Aukesz. Thuis in Hindeloopen wacht zijn verloofde Jildous. Een prachtig verhaal dat start in de Grote Kerk van Hindeloopen, van bruiloft tot begrafenis, ten tijde van de bloeiende scheepvaart vanuit de haven van deze stad.

Onder regie van Hannie Zwerver (1972) werken er maar liefst 110 mensen uit de eigen gemeenschap aan de voorstelling met spel, dans, muziek en zang mee. Zwerver schreef ook het script voor dit theaterstuk. De Hindelooper taal en authentieke klederdracht door de plaatselijke gemeenschap. Folklore, volksvermaak, schilderkunst, stoffen en een wintertafereel op verschillende locaties in de stad, het komt allemaal voorbij. Een decor op zich met al haar kleine straatjes, prachtige lichtlantaarns, steegjes, grachten, historische woningen en beschilderde huiskamers. Om de ware reis van Het Fluitschip te doen herleven hoort men de klanken van een Russisch-Orthodox koor.

De kaartverkoop is reeds gestart. Tickets voor vrijdag 25 mei t/m zondag 27 mei en vrijdag 1 juni t/m zondag 3 juni zijn verkrijgbaar via www.hetfluitschip.nl en kosten
€ 12,50 per stuk.