Beelden van Dekema State in context (lezing)

23 november 2017 Museum Dekema State

Na het succes van de eerste Dekema Lezing, vorig jaar, organiseert de Vereniging van Vrienden en Vriendinnen van Dekema State op donderdag 23 november 2017 weer een lezing in de kerk van Jelsum, met als titel: ‘Beelden van Dekema State in context’.

Tijdens de restauratie van Dekema State werden in 1997 in de kelder en onder de vloer van een van de vertrekken, fragmenten van vier gipsen beelden gevonden. Bij nadere beschouwing bleken het delen te zijn van een vroeg 17de-eeuwse schouw. Spreker Ben Olde Meijerink deed er onderzoek naar en ontdekte dat ze waarschijnlijk zijn gemaakt door rondreizende Italianen, die de beelden ter plekke maakten met behulp van een mal. Soortgelijke beelden zijn op slechts twee andere plekken in Nederland aangetroffen. Tijdens de lezing zal Ben Olde Meijerink ingaan op de functie en betekenis van de beelden die gerestaureerd zijn en een plek hebben gekregen op de zolder van Dekema State.

Drs. Ben Olde Meijerink is werkzaam bij het Bureau voor Bouwhistorie en Architectuurgeschiedenis in Utrecht. Ook is hij als wetenschappelijk medewerker bij de Kastelenstichting betrokken bij bouwhistorisch onderzoek van vele kastelen en buitenplaatsen.

De lezing, die om 19.30 uur begint, en eindigt rond 22.00 uur, is gratis toegankelijk. Net als vorig jaar, wordt er een collecte gehouden om de kosten (deels) te dekken. Opgave is tot 10 november 2017 mogelijk door het sturen van een mail naar:
info@dekemastate.nl. Bellen met Piet Rozenga kan ook: 058-266 59 18. Er zijn 120 plaatsen beschikbaar.