Arm en Rijk in Opsterland

08 april 2019 t/m 14 april 2019 Museum Opsterlân

Tijdens de Nationale Museumweek hebben inwoners van Opsterland gratis toegang tot het museum.

Arm en rijk, twee verschillende werelden, die in de Opsterlandse geschiedenis dicht bij elkaar liggen. Adellijke en patricische grootgrondbezitters in Beetsterzwaag woonden slechts enkele kilometers verwijderd van de arme veenarbeiders. De armoede is een stevige voedingsbodem voor de “rode” strijd voor een beter arbeidersleven. Ruik de inkt in de socialistische drukkerij en kijk binnen bij de rijke families of in het zilveratelier van de Gorredijkster zilversmeden.

Voor kinderen is er een speurtocht en kan er bij de tijdelijke expositie “VLINDERS” geknutseld worden.