Archeologie

19 maart 2016 Tresoar

Dag van de Noord- Nederlandse Archeologie
De mens in het landschap van IJstijd tot middeleeuwen
Op zaterdag 19 maart 2016 organiseren de archeologische verenigingen in Noord-Nederland samen met Tresoar de Dag van de Noord-Nederlandse Archeologie.
Iedereen die meer wil weten over de geschiedenis van Noord-Nederland en het werk van archeologen en hun vondsten, kan genieten van interessante lezingen, filmopnamen, rondleidingen en een boeiende informatiemarkt. Bezoekers worden van harte uitgenodigd om kennis te maken met de 27 deelnemers aan de archeologische informatiemarkt. Er is alle gelegenheid om veel kennis op te doen en contacten te leggen.
Naast informatiestands zullen presentaties worden gehouden over actuele onderwerpen uit de drie noordelijke provincies. Zij hebben vooral betrekking op onderzoeken of projecten van de organiserende verenigingen. Zij geven stuk voor stuk interessante informatie voor iedereen die zich bezighoudt met de oudste, vaak niet-beschreven geschiedenis van Friesland, Drenthe en Groningen.
Heeft u al tijden een voorwerp liggen waarvan u nu wel eens wat meer wilt weten? Deze kunt u door een team van deskundigen laten determineren.
Organisatie:
• Argeologysk Wurkferbân (AWFA) van de Fryske Akademy
• AWN – Vereniging van Vrijwilligers in de Archeologie
• Drents Prehistorische Vereniging
• Vereniging voor Terpenonderzoek
• Tresoar

ZATERDAG 19 MAART 2016
Van 10.30 tot 16.00 uur
Tresoar – Boterhoek 1 te Leeuwarden