Als een vis over elke hindernis

16 februari 2019 t/m 03 maart 2019 Natuurmuseum Fryslân

Dat vogels trekken (migreren) en verschillende trekroutes hebben om te overwinteren of zich voort te planten weten de meesten mensen wel. Maar dat ook vissen trekken is minder bekend. Zij migreren door van zoet naar zout water te zwemmen – en omgekeerd – om te paaien en zich voort te planten. Tijdens de reis die de vissen maken komen zij verschillende barrières tegen. In de tentoonstelling Swim Fish Swim! ligt de nadruk op bouwkundige obstakels die de vistrek belemmeren zoals dammen en dijken. Maar er zijn ook andere obstakels zoals sterke stroming, vervuiling, vijanden, boten en vissers.

Tijdens de voorjaarsvakantie kruipen kinderen als het ware in de (schubben)huid van een vis en gaan zelf ervaren hoe je deze obstakels kunt trotseren door een luchtkussen parcours af te leggen. Wat doe je bijvoorbeeld als er een sterke stroming staat? Je moet dan veel kracht hebben om er tegenin te kunnen zwemmen. En wat doe je als je ineens voor een sluis ligt, verward raakt in een fuik of voedsel moet zoeken in vervuild water?

Tijdens de voorjaarsvakantie werkt het Natuurmuseum samen met de Waddenvereniging. Ook Natuurmomenten en het IVN zijn van de partij. Naast de activiteiten in het Rabobank Atrium worden er in het leslokaal op zolder verschillende workshops aangeboden. Meer informatie over het programma is tegen die tijd te vinden op de website.

De voorjaarsvakantie loopt van 16 februari tot en met 3 maart. Net als andere jaren is er de actie Help pake en beppe de vakantie door. Kinderen krijgen op vertoon van pake of beppe (of andere volwassene) gratis entree.