Alles geordend. Symposium over de nalatenschap van Tony Feitsma

09 maart 2018 Tresoar

Anthonia (Tony) Feitsma zag het als haar taak om overal waar dat kon op te komen voor de positie van het Fries. Ze leverde een grote bijdrage aan de discussie over de verandering van de Friese spelling en was ook betrokken bij de oprichting van de Frysk Nasjonale Partij. Haar nalatenschap wordt beheerd door een door haar ingesteld Fonds voor het Fries. Dit fonds heeft zowel haar archief als haar boeken overgedragen aan Tresoar. Nu alles bewerkt en geordend is, is het tijd om nog een keer stil te staan bij het werk en de persoon van Tony Feitsma.

Het symposium is voor iedereen gratis toegankelijk.

Aanmelding wordt op prijs gesteld.

Dat kan per email op info@tresoar.nl of op telefoonnr. 058-7890740 / 7890792.

Kijk hier voor meer info.