Bezoekersaantallen van musea in Fryslân blijven stijgen!

29 december 2015 Museum.frl
Leeuwarden, Pier Pander Museum - Tempel tijdens Uit Festival

Museumfederatie Fryslân kijkt terug op een succesvol museumjaar 2015. De musea in Fryslân hebben het afgelopen jaar in totaal 991.000 bezoekers ontvangen. Dit betekent dat ook dit jaar de bezoekersaantallen voor de musea in Fryslân zijn gestegen! Het Natuurmuseum Fryslân heeft een record aantal van ruim 97.000 bezoekers ontvangen; dit is het hoogste aantal dat dit museum ooit heeft ontvangen. Met name de tentoonstelling Animal Inside Out heeft veel bezoek getrokken.

Dit jaar valt het op dat vooral de vrijwilligersmusea extra activiteiten hebben georganiseerd waardoor ze vele malen meer bezoekers hebben mogen ontvangen. De Spitkeet te Harkema heeft hun bezoek met ruim 4.000 bezoekers zien stijgen ten opzichte van vorig jaar, maar ook It Damshûs te Nij Beets heeft 3.000 bezoekers meer ontvangen; een stijging van resp. 30% en 40%. Niet alleen de activiteiten hebben tot meer bezoeken geleid, maar ook het feit dat enkele musea zijn gaan samenwerken met het VVV kantoor. Museum Dokkum heeft mede daardoor 2.000 bezoekers meer getrokken dan vorig jaar en ook het Fries Scheepvaartmuseum heeft met 4.000 meer bezoeken een fantastisch jaar achter de rug.

Meer cijfers over de bezoekersaantallen?Lees het hele artikel