Sipke de Schiffart over zijn schrijversloopbaan

23 mei 2025 Museum Nooitgedagt IJlst

Vrijdag 23 mei 20.00 uur vertelt Sipke de Schiffart over zijn schrijversloopbaan en leest voor uit zijn laatste dichtbundel

Sipke de Schiffart (Longerhouw, 1959) is geboren in een boerengezin. Na de middelbare school is hij tien jaar boer geweest. Op zijn twintigste begon hij op de trekker en tijdens het melken gedichten te bedenken die hij ’s avonds op zijn zolderkamertje opschreef. Veelal hartstochtelijke liefdesgedichten. Eerst in het Nederlands, later ook in het Fries. Gerard Reve, Heinrich Heine en Charles Bukowski waren enkele van zijn favoriete dichters. Halverwege de jaren tachtig werd de boerderij verkocht. Sipke ging voor korte of langere tijd andere beroepen uitoefenen. Hij was taxichauffeur, boerenhulp, koerier et cetera. Ondertussen bleef hij schrijven, tot zijn 45’ste alleen poëzie, daarna ook proza. Hij publiceerde Friese gedichten en verhalen in Hjir, Ensafh en de Moanne. Een paar keer won hij een Rely Jorritsmaprijs met een verhaal.

 Sipke debuteerde eind 2012 in boekvorm met de verhalenbundel Wat it is om bang te wêzen. Vijf jaar later verscheen Oan dy tinke, zijn eerste dichtbundel. In 2020 kwam Sjappy uit, een lijvige roman waarover Jelle van der Meulen schreef: ‘Er is geen enkel ander Fries proza van de afgelopen vier jaar dat ook maar in de buurt komt van deze roman.

Zijn tweede dichtbundel, In running gag om te gûlen, verscheen in 2022, het jaar daarop zijn tweede verhalenbundel Salang as it libben duorret. In de zomer van 2024 publiceerde Sipke Oan wjerskanten fan de Styx, een dichtbundel met meer dan honderd gedichten over de dood. Momenteel werkt hij aan een novellebundel die in 2025 zal uitkomen.