Fryske skatten yn it grien Stinzenflora en states in Fryslân

19 november 2020 t/m 20 november 2022 Tresoar

De Friese states en de stinzenflora zijn onlosmakelijk met elkaar verbonden. Ontdek tijdens je een bezoek aan onze nieuwe tentoonstelling ‘Fryske skatten yn it grien’ (Friese schatten in het groen) alles over de bijzondere relatie tussen beide fenomenen. De tentoonstelling is van 2020 tot 2024 te bekijken in Tresoar en is een samenwerking tussen het Fryske Gea, Stichting Martena State en Tresoar. ‘Fryske skatten yn it grienvormt de basis voor een serie lezingen en deeltentoonstellingen rondom het thema states en stinzenflora.

Voor een bezoek aan de tentoonstelling hoef je geen toegangskaart te reserveren. Wel vragen we je je, in verband met aangescherpte corona maatregelen, te melden bij de balie. De toegang is gratis en mogelijk tijdens onze Openingstijden