Deelnemers Help Pake & Beppe De Vakantie Door

Editie 2018

Bijgewerkt: 20 februari 2018

Meer over ‘Help Pake & Beppe De Vakantie Door 2018’ >

De 39 deelnemende instellingen:

Bolsward Gysbert Japicxhûs
Buitenpost Botanische tuin De Kruidhof
Buitenpost IJstijdenmuseum
Burgum Streekmuseum Volkssterrenwacht Burgum
Damwâld Museum De Sûkerei te Damwâld
Dokkum Museum Dokkum
Drachten Museum Dr8888
Feanwalden De Schierstins
Franeker Keatsmuseum Franeker
Franeker Koninklijk Eise Eisinga Planetarium
Franeker Museum Martena
Gorredijk Museum Opsterlân
Grou Museum Hert fan Fryslân
Grou Museum Bescherming Bevolking
Harkema Openluchtmuseum Themapark de Spitkeet
Harlingen Hannemahuis
Heerenveen Museum Heerenveen
Hindeloopen Museum Hindeloopen
Hindeloopen SCHAATSMUSEUM Hindeloopen
Joure Museum Joure
Leeuwarden Natuurmuseum Fryslân
Leeuwarden Historisch Centrum Leeuwarden
Leeuwarden Tresoar
Leeuwarden Fries Museum
Leeuwarden Keramiekmuseum Princessehof
Leeuwarden Stadsschouwburg De Harmonie
Leeuwarden Museum De Grutterswinkel
Leeuwarden Fries Verzetsmuseum
Moddergat Museum ’t Fiskershúske
Nes Natuurcentrum Ameland
Noordwolde Nationaal Vlechtmuseum
Oranjewoud Museum Belvédère
Oudemirdum Bezoekerscentrum Mar en Klif
Sneek Het Nationaal Modelspoor Museum
Sneek Fries Scheepvaart Museum
West- Terschelling Museum ’t Behouden Huys
Wolvega Museum ’t Kiekhuus
Wolvega Oudheidkamer Weststellingwerf
Workum Jopie Huisman Museum

Meer over ‘Help Pake & Beppe De Vakantie Door 2018’ >